วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

2563

เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
พระฤาษี วัดยางแดง (นิคมสถิตย์) พ.ศ.2505
พระฤาษี วัดยางแดง (นิคมสถิตย์) พ.ศ.2505
รูปหล่อลอยองค์ จตุคาม รามเทพ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ พ.ศ.2549
พระชุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พ.ศ.2485
พระชุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พ.ศ.2485
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
เหรียญน้ำเต้า หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
เหรียญหล่อน้ำเต้า หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
รูปหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2553
เหรียญหลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2548
เหรียญหลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2548
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน พ.ศ.2549