วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พระฤาษี วัดยางแดง (นิคมสถิตย์) พ.ศ.2505

27 ก.ค. 2021
381

ชื่อพระ : พระฤาษี
ประเภท : รุ่นแรก เนื้อว่าน
วัด-ปี : วัดยางแดง (นิคมสถิตย์) พ.ศ.2505
รหัส : No.32064
วันที่ออกบัตร : 23-09-63
ชื่อเจ้าของพระ : อายิ