วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

2567

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2497
เหรียญกลมใหญ่ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2505
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2512
พระประจำวันศุกร์ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2510
พระประจำวันอังคาร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2510
หนุมาน พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ พ.ศ.2553
หนุมาน พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ พ.ศ.2553
พระปิดตา หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม พ.ศ.2542
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2505
พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547
พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547
พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547
พระปิดตามหาเศรษฐี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พ.ศ.2522
พระปิดตามหาเศรษฐี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พ.ศ.2522
หลวงปู่ทวด วัดถ้ำยะลา พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดถ้ำยะลา พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดถ้ำยะลา พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดถ้ำยะลา พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดถ้ำยะลา พ.ศ.2505
พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พ.ศ.2536
หลวงปู่ทวดไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2513
หลวงปู่ทวดไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2513
หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พ.ศ.2543