วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

2567

พระปิดตาพังพกาฬ หลักเมืองนราธิวาส พ.ศ.2550
พระปิดตาพังพกาฬ หลักเมืองนราธิวาส พ.ศ.2550
พระขุนแผนขี่โหงพราย วัดควนนาแค พ.ศ.2550
พระขุนแผนขี่โหงพราย วัดควนนาแค พ.ศ.2550
พระขุนแผนขี่โหงพราย วัดควนนาแค พ.ศ.2550
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ พ.ศ.2541
จตุคามรามเทพ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550
จตุคามรามเทพ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550
จตุคามรามเทพ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550
จตุคามรามเทพ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550
พระปิดตาพังพกาฬ ศาลหลักเมืองนคร พ.ศ.2550
จตุคามรามเทพ วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2549
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พ.ศ.2537
เหรียญพ่อแก่เจ้าแสง วัดประเวศน์ภูผา พ.ศ.2557
เหรียญหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม พ.ศ.2563