วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

2567

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2524
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2524
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2524
หลวงปู่ทวดไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2507
หลวงปู่ทวด หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ พ.ศ.2539
พระปิดตาเม็ดประคำรอบ หลวงพ่อแดง วัดทองดีประชาราม พ.ศ.2523
รูปหล่อ หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พ.ศ.2532
หลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2535
หลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2535
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง พ.ศ.2506
หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พ.ศ.2506
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2506
เหรียญพุทธซ้อน หลวงปู่ทวด พ.ศ.วัดช้างให้ 2511
เหรียญพุทธซ้อน หลวงปู่ทวด พ.ศ.วัดช้างให้ 2511
เหรียญน้ำเต้า หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2505
หลวงพ่อไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2505
หลวงพ่อไกร วัดลำพะยา พ.ศ.2513
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2505
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2524
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2524
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2508
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2508
รูปหล่อ หลวงปู่ทวด ค่ายเสนานรงค์ จัดสร้าง พ.ศ.2538
รูปหล่อ หลวงปู่ทวด ค่ายเสนานรงค์ จัดสร้าง พ.ศ.2538