วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

บัตรรับรองพระแท้

หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
หลวงพ่อทวดหมาน อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2507
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุ พ.ศ.2545
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2536
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2556
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2545
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2553
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2539
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2537
เหรียญหลวงพ่อคล้าย มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พ.ศ.2505
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562
พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562