วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

2565

พระบูชา สมเด็จย่า พ.ศ. 2515
พระบูชา สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุกไก่เถื่อน) วัดพลับ
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2539
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2539
หลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย พ.ศ.2553
เหรียญพระแก้วมุนี หลวงพ่อแก้ว วัดคลองเรียน พ.ศ.2536
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดคลองเรียน พ.ศ.2531
เหรียญพระเจ้าเปิดโลก พระราชศีลสังวร วัดมัชฌิมาวาส พ.ศ.2524
เหรียญครูบาอิ่นแก้ว วัดศรีดอนมูล พ.ศ.2536
เหรียญหลวงพ่อพยนต์ วัดหนองโสน พ.ศ.2514
หลวงปู่ทวด พระครูใบฎีกาขาว วัดช้างให้ พ.ศ.2513
หลวงปู่ทวด พระครูใบฎีกาขาว วัดช้างให้ พ.ศ.2513
หลวงปู่ทวด พระครูใบฎีกาขาว วัดช้างให้ พ.ศ.2513
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
สาริกา หลวงพ่อน่วม ดหลวงครู พ.ศ.2517