วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

2562

พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระปิดตา หลวงพ่อคูณ แจก จ.ภูเก็ต พ.ศ.2510
พระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ วัดดอนศาลา พ.ศ.2511
พระยายเขียด วัดยางแดง พ.ศ.2505
พระยายเขียด วัดยางแดง พ.ศ.2505
พระยายเขียด วัดยางแดง พ.ศ.2505
พระยายเขียด วัดยางแดง พ.ศ.2505
เหรียญไหว้ข้าง พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2500
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พ.ศ.2506
พระเบญจภาคี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง พ.ศ.2541
พระเบญจภาคี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง พ.ศ.2541
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499