วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

พระกลีบบัว วัดโพธิ์ปฐมวาส พ.ศ.2484