วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

พระสมเด็จ วัดระฆัง พ.ศ.2533