วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พระสมเด็จ วัดระฆัง พ.ศ.2533