วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

สมเด็จหล่อ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2536