วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

พระสมเด็จระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2562