วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พระปิดตา เจ้าคุณเที่ยง วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2507