วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พระปิดตา เจ้าคุณเที่ยง วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2507