วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

พระปิดตา เจ้าคุณเที่ยง วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2507