วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

หลวงพ่อทวดพุ่ม วัดไร่สถิตย์ พ.ศ.2505