วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2514