วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญหัวโต อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2535