วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พระปิดตาพังพกาฬ โบราณสถานเขาคา พ.ศ.2544