วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เหรียญสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2537