วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

พระหลวงพ่อปาน หลวงพ่อบุญเหลือ วัดโพธิ์ พ.ศ.2539