วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

เหรียญพระประจำวันเสาร์ วัดเทพศรินทร์ พ.ศ.2537