วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เหรียญพระพุทธรัตนมงคลมหามุณี พระครูปทุทวรคุณ วัดบูรพาภิราม พ.ศ.2514