วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

เหรียญพระพุทธรัตนมงคลมหามุณี พระครูปทุทวรคุณ วัดบูรพาภิราม พ.ศ.2514