วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พระเจ้าห้าพระองค์ วัดหลักห้า พ.ศ.2503