วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ม้าเสพนาง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2520