วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

เหรียญพระลีลา พระครูปทุทวรคุณ วัดหงษ์ปทุมาวาส