วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เหรียญพระลีลา พระครูปทุทวรคุณ วัดหงษ์ปทุมาวาส