วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

พระขุนแผนอุ้มนาง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2520