วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เหรียญแสตมป์ วัดหน้าพระบรมธาตุ พ.ศ.2549

ชื่อพระ : เหรียญแสตมป์
ประเภท : รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี เนื้อทองแดง ขุนพันธรักษ์ราชเดช
วัด-ปี : วัดหน้าพระบรมธาตุ พ.ศ.2549
รหัส : No.62/10/16/27162
เจ้าของพระ : Loong Chun Yin