วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

08 พ.ค. 2019
130

ชื่อพระ : เหรียญพระปฐมเจดีย์
ประเภท : หลังตราครองราช 50 ปี รุ่นนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2539
วัด-ปี : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พ.ศ.2539
ชื่อเจ้าของพระ : KBG IPOH
รหัส : No.62/05/08/24435