วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พระสมเด็จนั่งสิงห์ อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497