วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พระสมเด็จนั่งสิงห์ อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2497