วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พระปิดตาพังพกาฬ โบราณสถานเขาคา พ.ศ.2544