วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2539