วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เหรียญพระบาทสมเด็จ พระจอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ.2521

08 พ.ค. 2019
131

ชื่อพระ : เหรียญพระบาทสมเด็จ พระจอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภท : หลัง ญ.ญ.ส กองทัพบกน้อมเกล้าถวาย
วัด -ปี : พ.ศ.2521
ชื่อเจ้าของพระ : KBG IPOH
รหัส : No.62/05/08/24410