วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พ.ศ.2539