วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้า ภานุรังษี สว่างงวษ์ วัดถ้ำเขาเงิน พ.ศ.2544

08 พ.ค. 2019
167

ชื่อพระ : เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้า ภานุรังษี สว่างงวษ์
ประเภท : ฉลองครบ 100 ปี เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
วัด-ปี : วัดถ้ำเขาเงิน พ.ศ.2544
ชื่อเจ้าของพระ : KBG IPOH
รหัส : No.62/05/08/24406