วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญกลมใหญ่ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พ.ศ.2505