วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันตก พ.ศ.2516