วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ พ.ศ.2557

ชื่อพระ : เหรียญหลวงปู่ทวด
ชื่อหลวงพ่อ : หลวงพ่อพรหม
ประเภท : รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อตะกั่ว ลองพิมพ์
วัด-ปี : วัดพลานุภาพ พ.ศ.2557
รหัส : No.41785
วันที่ออกบัตร : 28-10-2565