วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระบรมธาตุ พ.ศ.2550