วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทธไธสวรรค์ พ.ศ.2550