วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499