วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499