วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499