วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พ.ศ.2499