วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พระพุทธสิหิงค์ เนื้อขาว 2530