วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

รูปเหมือน หลวงพ่อทอง วัดน้ำน้อยใน พ.ศ.2506