วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

รูปเหมือน หลวงพ่อทอง วัดน้ำน้อยใน พ.ศ.2506