วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พระปิดตา หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก ปี 2499