วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เหรียญอาจารย์ชัย วัดบางเหรียง พ.ศ.2460