วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

พระขุนแผนอุ้มนาง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2520