วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

พญาเขาคำนางเคียง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2520