วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พญาเขาคำนางเคียง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พ.ศ.2520