วันพุธ, 27 กันยายน 2566

เหรียญเสมาหัวโต อาจารย์นอง วัดทรายขาว พ.ศ.2535